Nano Tech Design EN

 

 

NanoTechDesign to wydarzenie organizowane przez Nano Carbon Now Foundation wraz z partnerami. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objeła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pani Iwona Wendel. Celem projektu jest promocja nanotechnologii – nowoczesnej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki zajmującej się technikami tworzenia i badaniem właściwości struktur o rozmiarach nanometrycznych (czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek) oraz przedstawienie jej potencjału gospodarczego i roli w kształtowaniu społeczeństwa XXI wieku.


Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy rozwoju oraz potencjalnych możliwości wykorzystania nanotechnologii (m.in. flagowego projektu Unii Europejskiej tj. grafenu) w nauce oraz życiu codziennym, a także znaczenia rozwoju współpracy interdyscyplinarnej. Połączeniem pracy naukowców i inżynierów z branży nowych technologii z przedstawicielami środowiska architektury, nowoczesnego wzornictwa przemysłowego oraz designu. Efekt końcowy przewidziany jako multimedialna prezentacja projektów ukazująca potencjalne zastosowania nanotechnologii w elektronice, architekturze,  formach przemysłowych, medycynie oraz życiu codziennym.

 

 

Konferencja (Odbierz Zaproszenie) - otwarta konferencja poświęcona tematyce nanotechnologii, designu i ich wpływu na rozwój cywilizacyjny, kulturowy oraz gospodarczy Polski oraz Świata. Wykłady prowadzone przez specjalistów związanych z krakowskim środowiskiem akademickim. Podczas wykładów zostanie poruszona tematyka: potencjału rozwoju nowych technologii, w tym nanotechnologii; potrzeby współpracy interdyscyplinarnej oraz wspierania rozwoju polskich osiągnięć naukowych.

 

Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
              al. Mickiewicza 30, 30-059 Budynek B-8 Kraków

 

Warsztaty (Odbierz Zaproszenie) - bezpłatne wydarzenie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką: nanotechnologii, biotechnologii, technologii budowlanej, IT, architektury, wzornictwa przemysłowego oraz inżynierii materiałowej.Tutorzy oraz prelegenci to osoby związane ze środowiskiem akademickim krakowskich uczelni wyższych: Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz branży nowych technologii.


Warsztaty mają na celu zwiększenie świadomości projektantów/designerów na temat potencjału nanomateriałów oraz możliwości wykorzystania ich w nowoczesnym projektowaniu. Z kolei dla inżynierów oraz naukowców będzie to być może pierwsza styczność z projektantami odpowiedzialnymi za finalny odbiór projektów wykorzystujących zdobycze nowoczesnej technologii.


Wyniki warsztatów zostaną zaprezentowane podczas prezentacji zamykającej oraz podsumowującej całe wydarzenie. Projekty zostaną przedstawione szerokiemu gronu odbiorców poprzez kampanię social media oraz w specjalistycznych portalach branżowych. Powstanie katalog oraz wystawa prezentująca powstałe projekty.

Tematyka warsztatów jest związana z nanotechnologią jako nową i przełomową dziedziną nauki oraz grafenem - materiałem, którego rozwój jest jednym z flagowych projektów Unii Europejskiej.

Miejsce: Politechnika Krakowska Wydział Architektury 
              ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków


NanoTechDesign pokaże możliwości współpracy między specjalistami różnych dziedzin oraz umożliwi promocję ich pomysłów i rozwiązań na arenie międzynarodowej. Wszystkie te aspekty stanowią o proinnowacyjnym oraz międzynarodowym charakterze wydarzenia.

 

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

 

 

PATRONAT

 

 

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY 

 

 

 

 

 


Script logo
Media partners: